Enter Keyword here..

And press enter.
?>

Léčebná rehabilitace

Léčebná rehabilitace je medicínský obor zabývající se léčbou pohybových potíží jinými než chirurgickými nebo farmakologickými prostředky. Rehabilitace prochází dynamickým vývojem a získává si lepší renomé, než měla v minulosti jako pouhá služtička “velkých“ oborů a přikládání elektrod. Své místo zde má i medializované působení některých osobností, mezi nimiž vyčnívá známý fyzioterapeut sportovců (a příležitostně i politiků) prof. PaedDr. Pavel Kolář, který je však především excelentním odborníkem.

Po vyšetření a doporučení péče lékařem, ne vždy nutně rehabilitačním, následuje fyzioterapie, někdy s použitím elektro- nebo vodoléčby. Fyzioterapeuti jsou převážně vysokoškolsky vzdělaní odborní zdravotní pracovníci, jejichž práce má s oborem rehabilitačního lékařství značný vzájemný přesah. Dalo by se říci, že fyzioterapeut je výkonným nástrojem na poli rehabilitace, prodlouženou rukou (rehabilitačního) lékaře.

Někteří pacienti požadují po fyzioterapeutech, aby „dostali masáž zad“, jak mylně chápou tzv. techniky měkkých tkání. Jde ale o nepochopení cílů i prostředků. Techniky měkkých tkání spočívající často v protahování a uvolňování podkoží a svalů se masáži sice vzdáleně podobat mohou, ale je to přípravná technika pro další aktivity. Takže, nenásleduje-li další rehabilitační práce zaměřená velmi často hlavně na zlepšení schopnosti dynamické stabilizace, jde o velmi dočasné a nesystémové řešení.

Konečným cílem fyzioterapie a léčebné rehabilitace není jen odstranění bolesti, ale korekce pohybových návyků

To vede k menšímu zatěžování svalů a kloubů. Redukce bolesti je až následkem této změny.

Léčebná rehabilitace následuje zpravidla po prvotní léčbě praktického lékaře nebo v odborné ambulanci neurologické, ortopedické, neurochirurgické, úrazové nebo jiné chirurgii. Vazby na gynekologii, stomatologii, plicní nebo vnitřní lékařství již nejsou tak kompletní, ale omezují se na několik diagnoz.

 

S čím může rehabilitace a fyzioterapie pomoci: