Enter Keyword here..

And press enter.
?>

Indikace rehabilitace

Indikace rehabilitační péče a fyzioterapie jsou mezioborové. Z nejčastějších vybírám:

 

 • bolesti zad ve všech etážích – bederní, krční, hrudní
 • kořenové a pseudokořenové syndromy, cervikobrachiální a cervikokraniální syndromy
 • poúrazové bolestivé a funkční poruchy
 • neurologické nemoci – stav po cévní mozkové příhodě, roztroušená skleróza, myopatie, dědičné neuropatie, stavy po zánětlivých onemocněních mozku a plen aj.
 • periferní nervové obrny, obrna lícního nervu
 • dětská mozková obrna
 • nekardiogenní bolesti na hrudníku (před rehabilitací je nutno vyloučit možnou srdeční příčinu internistou či kardiologem)
 • stavy po operacích páteře a mozku, následky poranění hlavy a mozku, otřesu mozku
 • stavy po úrazech prstů a ruky
 • onemocnění z přetížení, úponové bolesti
 • stavy po popáleninách
 • různé bolestivé poruchy pohybového aparátu vzniklé i po jiných operacích (nitřobřišních, gynekologických, ORL apod.)